Kontakt

Opracowanie strony - dr Maria Zeic-Piskorska.

Źródła :

1. Bogdan Chrapkowski, Zdzisław Zgierun, Łążyn gm. Obrowo. Zespół dworsko-parkowy, Toruń 1994

2. Ryszard Tężycki, Ślady poety Gustawa Zielińskiego w Skępem, Notatki Płockie, Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock 1981

3. Tadeusz Chrostowski, Potomstwo Gustawa Zielińskiego, Notatki płockie, Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock 1981 rok

W cytowanym numerze Notatek Płockich można znaleźć także inne artykuły na temat rodziny Zielińskich (łącznie z drzewem genealogicznym), a zwłaszcza informacje dotyczące działalności literackiej (poemat "Kirgiz" napisany na zesłaniu) i patriotycznej (pobyt na Syberii i późniejsza działalność w kraju) Gustawa Zielińskiego. Są także zdjęcia nieistniejącego już dworu w Skępem oraz spis księgozbioru ofiarowanego Towarzystwu Naukowemu.

 

Kontakt

maria@grupainterior.pl

 

 

 

 

 

PScript logo